Vi tính Trần Phú tạm dời về 69C Trần Phú (Chạy thẳng 100m cùng chiều) để sửa chữa
Hotline 1900 31 27

Desknote – PC All In One (AIO) – Máy Tính Liền Khối

0908.101.535 0938.101.535